Liệt kê các dịch vụ Linux với Systemctl

Một loạt các dịch vụ chạy liên tục trên nền Linux, chẳng hạn như các dịch vụ mạng và hệ thống. Các dịch vụ chạy trên Linux còn được gọi là daemon, dùng để chỉ một nhóm các quy trình hoạt động trên back-end.

Các dịch vụ có thể được quản lý và liệt kê thông qua các phương pháp và công cụ khác nhau. Systemd là một bộ phần mềm gồm các công cụ có khả năng quản lý các hệ thống Linux được sử dụng bởi bản phân phối Linux như một phần mềm thay thế cho quá trình init.

Tất cả các tác vụ của hệ thống có thể được kiểm soát thông qua Systemd. Quá trình có thể được bắt đầu hoặc kết thúc bằng cách sử dụng công cụ này và tất cả thông tin dịch vụ đã bật và tắt cũng có thể được liệt kê với Systemd.

Liệt kê các dịch vụ sử dụng Systemctl trong Linux

Systemctl là một tiện ích có nhiệm vụ quản lý và điều khiển hệ thống systemd. Lệnh systemctl có thể được sử dụng để liệt kê tất cả các dịch vụ trong Linux.

Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức hoạt động của systemctl.

Liệt kê tất cả các dịch vụ

Để nhận danh sách tất cả các dịch vụ trên hệ thống, cho dù chúng được tải hay không hoạt động, hãy phát hành lệnh systemctl sau trong terminal:

$ systemctl list-units --type = service --all

Tất cả các dịch vụ trong hệ thống của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình, như bạn có thể thấy trong kết quả hiển thị trong hình trên.

Liệt kê các dịch vụ đã tải

Lệnh sau sẽ liệt kê mọi dịch vụ đã tải đang chạy, hoạt động hoặc không thành côngbạn có thể dùng câu lệnh sau:

$ systemctl list-units --type = service

Dịch vụ đang chạy

Trong nhiều trường hợp, có thể khó phân biệt các dịch vụ đang chạy với tất cả các dịch vụ khác. Chạy lệnh sau để nhận được phản hồi nhanh hiển thị các dịch vụ đã tải và đang chạy trong hệ thống:

$ systemctl list-units --type = service --state = running

Dịch vụ được kích hoạt

Nhập lệnh sau để kiểm tra các dịch vụ đã bật trong hệ thống:

$ systemctl list-unit-files --state =enabled

Dịch vụ đã bị vô hiệu hóa

Các dịch vụ bị vô hiệu hóa sẽ không tự động khởi động hoặc kích hoạt. Để bật một dịch vụ mong muốn / bắt buộc, hãy chọn dịch vụ từ danh mục đã tắt. Lệnh sau được sử dụng để lấy danh sách các dịch vụ bị vô hiệu hóa trong hệ thống:

$ systemctl list-unit-files --state =disabled

Kiểm tra tình trạng dịch vụ

Lệnh ” cup ” được sử dụng để lấy thêm thông tin về trạng thái của một dịch vụ. Cup là một hệ thống in mô-đun, qua đó máy tính hoạt động như một máy chủ in và hiển thị thông tin. Sử dụng lệnh cup để có thêm thông tin về các dịch vụ được bật / tắt trong hệ thống:

$ systemctl status cup.service

Phần kết luận

Bài viết này Viettelco đã hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh systemctl để liệt kê các dịch vụ trong Linux, bao gồm nhiều tùy chọn để xem các dịch vụ. Với kiến ​​thức chính xác, bạn có thể dễ dàng chọn lệnh cần thiết.