Hướng dẫn cài đặt cấu hình Hyper-V

I. Tài nguyên cần chuẩn bị

1 máy chủ cài đặt Windows Server dung lượng trống min 20Gb

1 file windows .iso (Windows server, windows desktop)

II. LAB và cài đặt, cấu hình Hyper -V

Bước 1: Cài đặt dịch vụ Hyper –V và Restart lại máy tính

Bước 2: Mở Hyper-V Manager

a. Tạo ổ đĩa chứa máy ảo

Chọn New- Hard Disk

b. Chọn định dạng ổ cứng, ở đây chọn chuẩn VHDX

Chọn Dymamically expanding ( Dùng ổ cứng bao nhiêu tính dung lượng bấy nhiêu )

c. Đặt tên cho ổ cứng chứa máy ảo và vị trí lưu ổ cứng trên ổ thật

d. Set dung lượng cho ổ cứng chứa máy ảo

e. Finish tạo ổ cứng chứa máy ảo

III. Tạo máy ảo

Bước 1: Vào New – Virtual Machine để tạo máy ảo

Bước 2: Đặt tên cho máy ảo

Bước 3: Chọn thế hệ máy ảo

Nếu chọn thế hệ 1 tương đương với ổ cứng VHD, Nếu chọn thế hệ 2 tương đương với ổ cứng chuẩn VHDX

Bước 4: Chọn RAM cho máy ảo

Bước 5: Chọn máy ảo kết nối với ổ cứng lúc vừa tạo

Bước 6: Cài đặt máy ảo

a. Cài đặt để Máy ảo có thể boot từ file .iso. Ấn chuột phải vào máy ảo chọn Setting

b. Chọn add DVD Driver để Add file iso

c. Chọn vị trí nơi lưu file iso

d. Vào firware để ưu tiên boot ổ đĩa DVD

Bước 7: Bấm chuột phải, click vào connect để kết nối tới máy ảo

Màn hình cài đặt hệ điều hành trên máy ảo

Bước 8: Cài đặt card mạng trong Hyper-V

Vào Virtual Switch Management để cài đặt card mạng trong máy ảo

Click Create Virtual Switch

Đặt tên cho card mạng, chọn card mạng vật lý và ấn ok

Bước 9: Hoàn thành tạo máy ảo và thêm card mạng vào máy ảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.